Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

03. 12.2017 - 23. 11.2025

kurátor: Richard Drury

 

Galerie I, II

Jak již samotný název Stavy mysli / Za obrazem naznačuje, stálá expozice GASK – Galerie Středočeského kraje není pojatá klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ sledu děl řazených podle časové či slohotvorné posloupnosti je koncepční stavba expozice založena na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka. Východiskem jsou tematické „dvojice“ – protichůdné či doplňující se –, ke kterým se vystavená díla mohou vztahovat (například samota/přátelství, rovnováha/napětí, odcizení/meditace). Vzniká tím „polemický prostor“ mezi dvěma vyhraněnými polohami duševního světa. Jde tu především o to, aby diváci porozuměli uměleckému projevu jako něčemu, co promlouvá k nadčasově aktuálním rovinám lidské existence.

Umění zde proto není prezentováno jako něco historicky uzavřeného, ale jako živé svědectví, které je schopno nás bezprostředně oslovovat bez ohledu na časový odstup, kulturní nebo národní odlišnosti. Proto konfrontujeme díla z různých historických období – chceme, aby lépe vyniklo jejich podstatné lidské sdělení, přesahující konkrétní dobu či styl. Věříme, že díky tomu budou naši diváci schopnější odkrývat pro sebe to, co vlastně leží „za obrazem“, na pomyslné druhé straně plátna…

Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotvářejí „náladu“ jednotlivých prostorů krátké citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání daného tematického okruhu. Jsou to výmluvné postřehy výtvarníků, filosofů, spisovatelů a hudebníků. Tímto přístupem chceme docílit podnětného prostředí, kde návštěvník najde mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu „hotových“ tvrzení, ale hlavně v podobě otázek, na něž je třeba hledat odpověď.

Od prosince roku 2017 se expozice představí ve zcela aktualizované podobě. Vedle řady obměn sbírkových děl je obohacena novými dlouhodobými zápůjčkami, nově vybranými aforismy k jednotlivým okruhům i dvěma novými dvojicemi stavů mysli: nezávislost/posedlost a idealismus/cynismus. Jde také o tzv. intervence neboli cílené vstupy současných umělců, kteří reflektují konkrétní tematické okruhy jinak než cestou „klasických“ výtvarných postupů. Jedná se například o prostorovou instalaci či elektronická média, tvůrčí prostředky neodmyslitelně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí.

Expozice Stavy mysli / Za obrazem se vyvíjí v úzké spolupráci s Lektorským centrem GASK; v rámci jeho programu „GASK bez bariér“ LC GASK připravilo k inovované expozici rozšířený soubor haptických přepisů vystavených obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audioprůvodce stálou expozicí a Jezuitskou kolejí.

Jedinečně koncipovaná sbírková prezentace Stavy mysli / Za obrazem, která v roce 2015 vyhrála prestižní národní cenu Gloria musaealis, představuje kvalitní i podnětná umělecká díla zasazená do velkorysých, vzdušných a elegantních síní a chodeb Jezuitské koleje, s nimiž přímo rozmlouvají. Diváci mají jedinečnou možnost prožívat vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními interiéry a v neposlední řadě – díky výhledu z oken Jezuitské koleje – mezi výstavními prostory a krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory.

Autor textu: Richard Drury

Prohlédněte si stálou expozici i virtuálně ve 3D aplikaci!

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22