Jiří Rouš a David Šmitmajer / Flagellum Dei / EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR

27. 10.2013 - 30. 03.2014

Experimentální prostor představuje aktuální „site specific“ projekt Jiřího Rouše a Davida Šmitmajera nazvaný Flagellum Dei (Bič boží), jenž velmi emotivně pracuje s geniem loci barokního sklepení Jezuitské koleje. Oba autoři mají společnou zkušenost získanou v oboru audiovizuálních studií na pražské FAMU. Aktivně se také účastnili a účastní mnoha improvizačních performancí, workshopů, světelných a multimediálních festivalů i galerijních vystoupení s prvky VJingu, synestézie, „expanded cinema“ a zvukově-obrazových experimentů využívajících filmovou smyčku a „found footage“ materiál. 

Senzibilní instalace Flagellum Dei spojuje oba autorské rukopisy a přístupy v jeden celek. Inklinace k rozpadu forem, nedokonalým strukturám a chybám kontrastuje s exaktním a propracovaným audiovizuálním uchopením prostřednictvím nejmodernějších technologií a aplikací. Přestože umělci tíhnou obecně spíše k formálnímu nenarativnímu vyjádření, Flagellum Dei sleduje jistou tematickou linii. Metaforicky vizualizuje lidské utrpení, bolest a strach jako produkt nadvlády, moci a kontroly prostupující lidskou existencí od dávných prvopočátků až do současnosti.

Středem veškerého dění v prostoru je elektromotor, který je napojen na síť senzorických zařízení a elektrických obvodů fungujících jako pomyslný arbitr nevyslyšených nebo neslyšených pravd a lží. Všeobjímající tíživá tma prosycená vlhkem je v nepravidelných rytmech plněna akustickými projevy konopného lana hnaného rotorem soustrojí. Zvuk rodící se při kontaktu lana se zdí podněcuje k zamyšlení nad významem a funkcí, jež lano jako nástroj plnilo v historii lidstva, a zároveň je hybatelem dění a silou ovládající hmotu. Nainstalovaný objekt dráždí naši představivost, probouzí a spouští asociační řetězce fluidních či efemérních výjevů a přízraků. V zamlženém kontrastu se tu setkává bohatství s askezí. Kdo trpí a kdo je komu nadřazen, je nezřetelné, záměna rolí je žádoucí. Záměr tvůrců, jimi vytvořená instalace a vjemy pozorovatelů jsou však nerozdílně spojeny.  

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 08.02. 10:00, 09.02. 10:00, 11.02. 10:00, 12.02. 10:00, 13.02. 10:00, 14.02. 10:00, 15.02. 10:00, 16.02. 10:00, 18.02. 10:00, 19.02. 10:00, 20.02. 10:00, 21.02. 10:00, 22.02. 10:00, 23.02. 10:00, 25.02. 10:00, 26.02. 10:00, 27.02. 10:00, 28.02. 10:00, 29.02. 10:00, 01.03. 10:00, 03.03. 10:00, 04.03. 10:00, 05.03. 10:00, 06.03. 10:00, 07.03. 10:00, 08.03. 10:00, 10.03. 10:00, 11.03. 10:00, 12.03. 10:00, 13.03. 10:00, 14.03. 10:00, 15.03. 10:00, 17.03. 10:00, 18.03. 10:00, 19.03. 10:00, 20.03. 10:00, 21.03. 10:00, 22.03. 10:00, 24.03. 10:00, 25.03. 10:00, 26.03. 10:00
    8/2 - 26/3 2020 / POD POVRCH_Jaká část mě jsem skutečně JÁ? Jaká část nás jsme někdo JINÝ?
Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22