Design v českých zemích 1900-2000
František Bílek (1872 – 1941)