František Bílek (1872 – 1941)
Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000