České ateliéry / Czech studios
Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let