Sochy mluví
Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let
Odměk
České imaginativní umění
Roky ve dnech
Krása bude křečovitá
Černá slunce
Radar – Anatomie tvůrčí skupiny