Devětsil – Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
Devětsil
Margita Titlová Ylovsky
Česká avantgarda Španělsku
Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let
Devětsil
České imaginativní umění