Křižovatka a hosté – Nová citlivost
90 let Domu umění města Brna – Historie jednoho domu