Česká grafika šedesátých let
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary