Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
Křižovatka a hosté – Nová citlivost