Portrét v Čechách pohledem dvou století
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918 – 1938)
Japonismus ve výtvarném umění v Čechách
V novém světě
Kolorismus