Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918 – 1938)