Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918 – 1938)
Vzplanutí – Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 – 1936

Vzplanutí – Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 – 1936