Nové realismy
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918 – 1938)
Antimodernisté
Palmy na Vltavě