Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000
Palmy na Vltavě