101 / I – Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000