Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
Mladí lvi v kleci