Česká grafika šedesátých let
Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
Oznámení o Ikarově letu
Odměk