Košická moderna / Košice modrnism
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918 – 1938)
Mnichov – zářící metropole umění / München leuchtende Kunstmetropole (1870 – 1918)
Devětsil 1920 – 1931
Julius Mařák a jeho žáci
Rytmy + pohyb + světlo
Expresionismus a české umění 1905 – 1927