Čas, čas, čas… v umění 19. století
101 / I – Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze