Umělec, ateliér a umění
Já a oni
Z malířských salonů v Praze před sto lety
České malířství 1850 – 1918
Galerie hlavního města Prahy – Průvodce sbírkou českého malířství 19. století
České malířství 19. století