Umělec, ateliér a umění
Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně