Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
90 let Domu umění města Brna – Historie jednoho domu