Mnichov – zářící metropole umění / München leuchtende Kunstmetropole (1870 – 1918)
Baroque and the Present
Barock und die Gegenwart
Barok a dnešek