Jiří Dostál + 21 – Srdce v lázních
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918 – 1938)