Mnichov – zářící metropole umění / München leuchtende Kunstmetropole (1870 – 1918)
Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000
V okovech smíchu
Palmy na Vltavě