Rozlomená doba 1908 – 1928
Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000
Krása bude křečovitá
Důvěrný prostor, nová dálka
Černá slunce