Japonismus ve výtvarném umění v Čechách
Česká secese
Důvěrný prostor, nová dálka