Japonismus ve výtvarném umění v Čechách
Dobré dílo Josefa Floriana