České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
Česká secese
Antimodernisté