Česká grafika šedesátých let
Česká koláž
Poselství jiného výrazu
České imaginativní umění
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
Roky ve dnech
Krása bude křečovitá