Česká koláž
Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let