Česká avantgarda Španělsku
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století