Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)