České imaginativní umění
Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
Roky ve dnech