Martin Stejskal – Zadem k nekonečnu
Surrealistická obraznost a kresba
Oznámení o Ikarově letu