Košická moderna / Košice modrnism
Rozlomená doba 1908 – 1928