Portrét v Čechách pohledem dvou století
Umělec, ateliér a umění
Galerie hlavního města Prahy – Průvodce sbírkou českého malířství 19. století
České malířství 19. století
Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně