Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
Dvacet československých grafiků