Finis Terrae
Typický obraz
Originální & perspektivní
Strom