Výstava Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let byla poprvé představena loni v Centru současného umění – Zámek Ujazdowski. Její uskutečnění v GASK – Galerii Středočeského kraje bude vůbec jedinou reprízou tohoto významného projektu. Výstava představí originální charakter nezávislého výstavnického hnutí, působícího v letech 1981-1989 rámci iniciativ Výboru nezávislé kultury (Komitet Kultury Niezależnej). V prostorách GASK – Galerie Středočeského kraje budou představena díla okolo šedesáti umělců, kteří v tomto období na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky.

Výstava Necenzurováno se snaží ukázat fenomén nezávislého kulturního hnutí 80. let v kontextu tvůrčího dialogu mezi umělci a společností po zavedení stanného práva v Polsku 13. prosince 1981. Komunitní rozměr umění 80. let je zdůrazněn celou výstavou, která je postavena na hlavních uměleckých fenoménech projevujících se mimo kontrolu tehdy všudypřítomné státní cenzury.

Při prohlídce výstavy diváka provázejí díla, která spoluvytvářejí tematické prostory, jejichž názvy jsou převzaty z názvů významných nezávislých výstav 80. let nebo důležitých uměleckých děl té doby. Jedná se celkem o deset tematických okruhů (Dusno, Oranžová alternativa, Výstava kufrů, Večeřadlo, Dřina, Květinový kříž, Proti zlu, proti násilí, Znamení kříže, Obrázek z vězení, Vzteklý pes na zeleném pozadí). Každý z těchto prostorů představuje obrazy, sochy a instalace vytvořené v období mezi zavedením stanného práva a vznikem první nekomunistické vlády v roce 1989. Cílem výstavy je ukázat umění, které vyjadřuje onu specifickou dobu společenského odporu, umělecká díla vytvořená přímo v těchto letech.

Výstava si klade za cíl představit fenomén nezávislého umění v Polsku v 80. letech, ukázat specifickou ikonografii, obsah a tematiku děl vytvořených v té době, stejně jako rozmanitost forem uměleckého vyjádření, jimiž se projevoval nezávislý postoj umělců a jejich odpor vůči politické a ideologické indoktrinaci.

Doprovodný program k výstavě bude uskutečněný ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Program v GASK, který zajišťuje knihovník a dokumentátor Petr Adámek, se bude věnovat tématu českých překladů polské poezie 80. let, dále tématům polské hudební a filmové kultury 80. let a také klíčovému tématu neoficiálních česko-polských výtvarných dialogů 80. let. Polský institut připravuje v Knihovně Václava Havla v Praze dvě diskusní setkání na témata volně související s výstavou v GASK: underground v Polsku a v Československu v 80. letech, současná situace v Bělorusku a podoby cenzury ve světě svobody.

Kurátorem a odborným garantem projektu je Tadeusz Boruta, malíř a kurátor, který byl během sledovaného období 80. let organizátorem řady významných neoficiálních skupinových výstav. Kurátorem za GASK je Richard Drury, vedoucí kurátor GASK, který mj. realizoval mezi lety 1995–2003 řadu výstav českého výtvarného umění pro Hornoslezský festival v Katovicích a který se zúčastnil realizace výstavy Tadeusz Kantor – Umění a paměť konané v roce 2003 v Českém muzeu výtvarných umění v Praze.

Projekt byl podpořen z prostředků v rámci dotačního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česko-polské fórum. 

Podívejte se na video k výstavě ZDE.

Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a besed konaných v prostorách Galerie Středočeského kraje, v Knihovně Václava Havla a v kině Ponrepo.

Podívejte se na kompletní přehled doprovodného programu:

 

Přehlídka polských trezorových filmů / 12. – 14. září

Praha / Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11

Organizátoři: Národní filmový archiv, Polský institut, Institut Adama Mickiewicze

12. září / 20:30

Promítání filmu Matka Králů (Matka Królów, rež. Janusz Zaorski, 1988)

13. září / 18:00 a 20:30

18:00 Bílá místa polských dějin – beseda s dokumentaristou Maciejem Drygasem a promítání jeho filmu Slyšte můj křik (Usłyszcie mój krzyk, 1991)

20:30 Promítání filmu Osamělá žena (Kobieta samotna, rež. Agnieszka Holland, 1987) s úvodem kameramana filmu Jacka Petryckého

14. září / 18:00

Promítání filmu Výslech (Przesłuchanie, rež. Ryszard Bugajski, 1989) s úvodem kameramana filmu Jacka Petryckého

16. září / 14.00

Kutná Hora / GASK, Barborská 51-53

Komentovaná prohlídka výstavy Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let

K výstavě je k dispozici publikace a průvodce v českém a anglickém jazyce.