Vítejte

Alej světců

Dlouhodobá výstava zrcadlí barokní galerii světců Františka Bauguta, která je umístěna před jezuitskou kolejí. Výstava vznikla v návaznosti na novou podobu stálé expozice.

Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

Jedinečně koncipovaná sbírková expozice, která řadí díla dle rozlišných stavů mysli do tematických okruhů. Osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. V roce 2017 proběhla její kompletní proměna, včetně intervencí současných umělců.

Jaroslava Severová - Nejisté skutečnosti

Jaroslava Severová je od šedesátých let dvacátého století neopomenutelnou postavou současného českého umění. Na výstavě Nejisté skutečnosti, konané v rámci programu Přesahy grafiky, se autorka představuje retrospektivním průřezem grafickou i prostorovou tvorbou. 

Srdce velkoměsta II

Očima umělců, zastoupených grafikou či kresbou ve sbírkách GASK, nahlíží tato výstava na velkoměstskou tematiku vážným i humorným způsobem. Městské prostředí se ve vystavených pracích proměňuje ve všeobjímající „lidskou krajinu“, místo čilé interakce, opojných vjemů, ale i místo existenciální osamělosti.

Artikl. Sedm let s uměním

Výstava představuje nejen nemainstreemový časopis Artikl, ale především sedm vybraných autorů pracujících v různých výrazových médiích, kteří jsou výraznými a neodmyslitelnými zástupci umění mladé a střední generace: Argišt Alaverdyan, Andrea Baštýřová, Eliáš Dolejší, Světlana Fialová, Elizabeth Haust, Jakub Matuška, Jakub Nepraš.

Jiří Trnka - V zahradách imaginace

Divácky mimořádně úspěšná výstava Jiřího Trnky je prodloužena do 26/6. Návštěvníci všech věkových kategorií, tak mohou znovu vstoupit do poetického světa tohoto mezinárodně uznávaného umělce.
Komentované prohlídky výstavy:
(so) 13/6 a 20/6 v 10 a ve 12 hodin
Nutná rezervace mailem: roskotova@gask.cz