Vítejte

ADÉLA MATASOVÁ / METASYSTÉMY

Výstava Metasystémy se tematicky odvíjí od zaměření prací Adély Matasové z posledních dvou desetiletí, přičemž naznačený retrospektivní charakter této přehlídky nevychází z tradičního chronologického řazení, nýbrž se odvíjí od prací novějších a objevuje jejich analogie i v autorčiných starších realizacích.

LUDĚK FILIPSKÝ / INTIMNÍ NEZMĚRNOST

Luděk Filipský ve své tvorbě soustavně zkoumá strukturální podstatu jevů hmatatelných i jen tušených. Jeho zásadní vyjadřovací polohou jsou obrazy a kresby vytvořené vrstvením lineárních vzorů tak, že vzniká jemně odstupňovaný prostor jakéhosi „energetického pole“ či „meditativního ohniska“, což je zřejmé i na jeho výstavě Intimní nezměrnost. 

GASK PODPORUJE UKRAJINU
"Mnohé z lidských vášní jsou ukojitelné; rozkoš tyranie a brutalita nikoliv."
Josef Čapek (1887–1945), Psáno do mraků
 
Josef Čapek, Touha, 1939
 
Myšlenky nás všech v GASK směřují k těm, kdo statečně bojují proti ruské agresi na Ukrajině.
RICHARD LOSKOT / VÍTĚZSLAV PLAVEC / POHLED DO PRÁZDNOTY

Site specific instalace Pohled do prázdnoty pro barokní lázně a sklepení GASK využívá, pro autora příznačně, fyzikálních a optických vlastností materiálů, principu zpětného zrcadla, pohybu vody a odrazu světla. Loskotovo neotřelé novomediální uchopení Experimentálního prostoru I, II v GASK novátorský zhodnotí situaci a prostředí středověké architektury jezuitské koleje. 

ZDENA ŠAFKA / VARIACE NA LESNÍ STRUNU

Cyklus obrazů, který Zdena Šafka představuje v rámci výstavy Variace na lesní strunu, čerpá inspiraci z přírody v okolí jejího domu a ateliéru. Skromné přírodniny (např. kapradí, pampeliška) vytvářejí šablony pro přízračné koloristické reflexe, blížící se k hudební senzibilitě.

JAROSLAV BEJVL / ... ZA KARLÍNSKÝM VIADUKTEM

Designér a přední český sklářský výtvarník Jaroslav Bejvl vytvořil přímo na míru Whiteboxu jedinečnou instalaci, která návštěvníky pozve do magické krajiny zářícího horizontu, nad nímž zvolna plují fantomy balónů jako tiché vzpomínky na dětství.

 

JULIE KOPOVÁ / HYBRID LANDSCAPES

Čerstvá absolventka Ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění Julie Kopová (nar. 1995) nás přesvědčí o stálé aktuálnosti klasického média.

Alej světců

Dlouhodobá výstava zrcadlí barokní galerii světců Františka Bauguta, která je umístěna před jezuitskou kolejí. Výstava vznikla v návaznosti na novou podobu stálé expozice.

GASK POD ŠIRÝM NEBEM

Projekt GASK pod širým nebem představuje v zahradách jezuitské koleje sochy či prostorové instalace umělců, zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazem a Alej světců nebo na současných či připravovaných výstavách.

Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

Jedinečně koncipovaná sbírková expozice, která řadí díla dle rozlišných stavů mysli do tematických okruhů. Osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. V roce 2017 proběhla její kompletní proměna, včetně intervencí současných umělců.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22