Home page

Alej světců

Dlouhodobá výstava zrcadlí barokní galerii světců Františka Bauguta, která je umístěna před jezuitskou kolejí. Výstava vznikla v návaznosti na novou podobu stálé expozice.

Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence

Jedinečně koncipovaná sbírková expozice, která řadí díla dle rozlišných stavů mysli do tematických okruhů. Osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. V roce 2017 proběhla její kompletní proměna, včetně intervencí současných umělců.

Petra Malinová - Zemitě

Petra Malinová obrací svůj zájem ke krajině, krajině bez příběhů stvořených lidmi, krajině kosmické energie, kterou můžeme zahlédnout v prchavých okamžicích prozření.

Ivana Zochová – HPONI

Výstava HPONI, neboli Homeopatická moc narcistické identity, je součástí doktorandského projektu Ivany Zochové, která se zabývá mapováním vizuální pomíjivosti v prostoru. 

Jiří Trnka - V zahradách imaginace

V zahradách imaginace je název multimediálního projektu, který vzdává hold významnému výtvarníkovi a světoznámému tvůrci animovaných filmů Jiřímu Trnkovi, od jehož úmrtí letos uběhne padesát let.

80’svoboda

Výstavu vytvořili studenti Ateliéru fotografie II UMPRUM a rozvíjí v ní rozvíjí své myšlenky o 80. letech a svobodě. 

Jaroslava Severová - Nejisté skutečnosti

Jaroslava Severová je od šedesátých let dvacátého století neopomenutelnou postavou současného českého umění. Její tvorba se zaměřuje na „zdrojové“ jevy světla a vizuálního dynamismu v úzkém vztahu k myšlenkovému i citovému životu člověka. Autorka se v rámci výstavního programu Přesahy grafiky představuje retrospektivním průřezem grafickou i prostorovou tvorbou.

Srdce velkoměsta II

Příběh dvacátého století je neodmyslitelně spojen s fenoménem velkoměsta. Očima českých umělců 20. století zastoupených grafikou či kresbou ve sbírkách GASK zkoumá tato výstava velkoměstskou tematiku poeticky, satiricky i sociálně kriticky. Druhá navazující část projektu Srdce velkoměsta konaného v rámci programu Blackbox se zaměřuje na období od čtyřicátých let dvacátého století až do začátku jednadvacátého století.

Josef Hampl - Do prostoru

Výstava nazvaná Do prostoru reflektuje autorovo prostorové uvažování, které projevuje nejen v kolážích, ale i ve svých grafikách a kresbách od samého počátku. Průnik do otevřeného volného prostoru charakterizuje v konkrétním i přeneseném významu Hamplovo dílo.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22