Home page

Stavy mysli/Za obrazem

Oproti tradičním postupům je stálá expozice založena na jednotlivých okruzích odpovídající citovému či myšlenkovému rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (radost, samota, rozvážnost, meditace). V kategorii Muzejní výstava roku 2014 získala cenu Gloria Musaealis za 1. místo.

 

Josef Hnízdil - Odložený případ

V malbě i plastice zachycuje lidský portrét v různých a často i neobvyklých polohách, v nichž překračuje hranici konečnosti. Vyjadřuje se v široké škále od portrétu konkrétních lidí, přes abstrahovaný portrét v podobě lebky, která někdy nabývá teatrálního charakteru.

navštivte výstavu do 21/5 2017

Kateřina Blašková - Věčná matérie 23/4 - 11/6

Zapomenuté cesty, lesy, pláže i města - místa, kde autorka sbírá materiál k výrobě svých křehkých šperků vonících cypřišovými dálkami. Vyrábí je ze dřeva i z kousků skla, aby jim vdechla nový život a uchovala vzpomínky. Navštivte výstavu do 11/6.

Jan Kovářík - Xushi / Hmota prázdnoty 23/4 - 11/6

V čem tkví kouzlo prázdné formy? Nese břímě uměleckého artefaktu?Když je originál nenapravitelně zničen a jen sama forma má poselství hmoty, kterou obklopovala, jen ona může zrodit podstatu, kvůli níž vznikla.

Navštivte výstavu do 11/6.

Doprovodné programy pro tento týden

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22