Home page

Stavy mysli – Za obrazem, nová stálá expozice

Nové pojetí stálé expozice Galerie Středočeského kraje v jezuitské koleji v Kutné Hoře se zásadně liší od její bývalé podoby, kde se postupně mapovalo historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“.

Dorota Sadovská - Léčba bílou

Hlavním tématem multimediální výtvarnice Doroty Sadovské je lidské tělo - ať již vcelku nebo části. Autorka představuje léčbu bílou pomocí svých kresbostřihů.

Bílá jako luxus ticha a jednoduchosti - zažijte protiváhu ukřičenosti dneška.

 

 

Petr Fiala - Český horizont

Obrazy Petra Fialy představují bránu do světa pohybujícího se na pomezí věcné skutečnosti a snové záhadnosti. Výstava se zaměřuje na krajinomalbu, která portrétuje vnější vzhled přírody, a která (zejména od romantismu 19. století) skrze přírodu zviditelňuje vnitřní život člověka.

Výstava potrvá do 9/4 2017.

penozce - plán3

Uskupení tří žen, které spojuje otevřený dialog nad vlastní i společnou autorskou tvorbou. Často ve své tvorbě uplatňují umělý světelný zdroj, čemuž vždy předchází průzkum hledání vztahu mezi objektem, prostorem, instalací a divákem.

Pro výstavní prostor Whitebox připravili plán³ site – specific instalaci nových světelných objektů. Navštivte do 9/4 2017.

Vladimír Véla - Předpoklady

 Ve Vélově tvůrčí výpovědi se příznačně mísí temná, místy ironická záhadnost s úžasem ze zázraku tvoření.  Pracuje ve volných cyklech, což umožňuje dlouhodobější zkoumání konkrétních problémů s možností návratu a paralelního rozvíjení. Vedle „klasického“ malířského projevu se autor postupně zabýval například asambláží, objektem a fotografií.

Přijďte se podívat do 9/4 2017.

ZBYNĚK JANÁČEK - STAVBY MYSLI

Laureát prestižní ceny Vladimíra Boudníka za přínos české grafice, se dlouhodobě věnuje serigrafii a počítačovým technikám. Skrze jemně odstíněnou řeč barevných geometrických tvarů navozuje u diváka pocit kontemplativní vědomí o světle, pohybu a energii.

Výstava potrvá do 23/4 2017.

JOSEF HAMPL - ŠITÉ KRESBY

V rámci cyklu Práce na papíře ze sbírek GASK budou tentokrát představena nově získaná díla od předního českého grafika a experimentátora zejména v oblasti práce na papíře Josefa Hampla.

Výstava potrvá do 23/4 2017.

Zahájení výstavní sezony - vernisáže, koncerty 25/3
slavnostní zahájení:
vernisáže: Josef Hnízdil - Odložený případ
Bohu k slávě, městu ku prospěchu - 350. výročí položení základního kamene jezuitské koleje
koncerty: Sylvie Krobová a Jiří Bilbo Reidinger, Pepa Nos, Robert Křesťan a Druhá tráva
začátek: 16.00, vstup zdarma
Josef Hnízdil - Odložený případ

V malbě i plastice zachycuje lidský portrét v různých a často i neobvyklých polohách, v nichž překračuje hranici konečnosti. Vyjadřuje se v široké škále od portrétu konkrétních lidí, přes abstrahovaný portrét v podobě lebky, která někdy nabývá teatrálního charakteru.

versniáž: 25/3 od 16.00 hodin

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22