Home page

Stavy mysli – Za obrazem, nová stálá expozice

Nové pojetí stálé expozice Galerie Středočeského kraje v jezuitské koleji v Kutné Hoře se zásadně liší od její bývalé podoby, kde se postupně mapovalo historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“.

IHS - jezuitská expozice

Záměrem expozice je představit smysl existence Tovaryšstva Ježíšova, tím pak ukázat obsah, způsoby a důsledky jezuitské výuky v kolejích jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje důrazem na stručnost, trefnost a dialogičnost sdělení. Místem instalace je schodiště věže severního křídla koleje, podél něhož uvidíte na lehkých pruzích látky vlát intence.

Pavel Brázda - MEZI ZAČÁTKY A KONCI II

Přijďte na výstavu Mezi začátky a konci II - potrvá už jen do 12. června. Představuje stručné ohlédnutí za autorovým životním dílem, ale i nejnovější práce - digitální tisk na plátně. Podívejte se na krátké video, ve kterém Vás malíř Brázda zve k návštěvě výstavy, video je zároveň unikátním náhledem do atmosféry jeho komentovaných prohlídek.

 

Lukáš Jasanský / Martin Polák - Na bílém papíře a chlapi

Výstava představuje cyklus 14 barevných fotografií z let 1988-1989. Sérii předmětů, které je tehdy obklopovaly ve všedním životě, předkládají bez jakéhokoli dalšího kontextu. Dvojice předmětů dokumentují dobovou skutečnost ve své absurditě a současně jsou parodií na žánr fotografického zátiší.

Jakub Špaňhel - Kytky, města, motýli

Výstava Špaňhelovy grafické tvorby představuje výběr prací z let 2000-2016. Doplňuje ji několik obrazů, které vznik vystavených grafik iniciovaly.

Autor je fascinován světem, jež ho obklopuje. Zachycuje kytky, města, motýly, ale i benzinové pumpy, kostely a hřbitovy.

Odebírejte náš newsletter

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22