GASK POD ŠIRÝM NEBEM

24. 03.2021 - 24. 03.2023

GASK POD ŠIRÝM NEBEM

K vidění od: 24/3/2021 

Umístěno: zahrady GASK 

GASK pod širým nebem

Kvůli protiepidemickým opatřením jsou možnosti prožívat umění „napřímo“ v galeriích již rok velmi omezené. V GASK proto přemýšlíme nad způsoby, jak zpřístupnit umění lidem, kteří se již řadu týdnů a měsíců nemohou těšit z důvěrného setkávání s ním. Výsledkem je projekt GASK pod širým nebem, který v krásných zahradách za galerií představí sochy či prostorové instalace umělců, zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazem a Alej světců nebo na současných či připravovaných výstavách. Projekt připravili kurátoři GASK Richard Drury, Veronika Marešová, Adriana Primusová a Vanda Skálová.

Jde celkem o osm autorů, z nichž každý představuje výraznou postavu českého umění současnosti: Adéla Matasová (*1940), Jindřich Zeithamml (*1949), Jiří Středa (*1956), Martina Hozová (*1971), Veronika Šrek Bromová (*1966), Lukáš Rittstein (*1973), Dagmar Šubrtová (*1973) a Jan Kovářík (*1980). Jejich díla budou postupně umísťována na vybraných místech po zahradách GASK. Už nyní jsou k vidění díla Jiřího Středy, Dagmar Šubrtové, Jindřich Zeithammla a Lukáše Rittsteina, další budou brzy následovat.

Klíčovým momentem projektu je dialog mezi symbolickým sdělením uměleckých děl a velkorysým prostředím zahrad GASK. Tvůrčí pojednání „věčné otázky“ lidské identity a problematického vztahu civilizace a přírody tak na pozadí stále se měnící přírodní scenerie vstupuje do kontextu monumentálně projevované kulturní, respektive duchovní paměti místa. Je-li v Louisiana Museum of Modern Art v Dánsku koncepčním „spoluhráčem“ sochařského parku inspirující průhled do mořské zátoky, tak v GASK jím jsou architektonické dominanty jezuitské koleje a chrámu sv. Barbory, ale i průhled na historické centrum Kutné Hory, zapsané v roce 1995 na seznam světového dědictví UNESCO.

GASK pod širým nebemje dlouhodobým záměrem, v jehož rámci se budou zahrady postupně proměňovat v podnětnou „uměleckou zónu“ s mnohem užší návazností na odbornou dramaturgii galerie. V zájmu koncepčního propojování „interiérového“ a „exteriérového“ fungování GASK byly např. odstraněny dosluhující skleněné informační panely, osazené na místě barokní vápencové pece za jihozápadní částí jezuitské koleje. Uvolněné místo po plánovaném následném doplnění lavičkami nově poslouží jako další divácky atraktivní odpočinková zóna i „pódium“ pro výrazné umělecké realizace, schopné komunikovat s okolním historickým prostředím.

Prvním prostorovým dílem plánovaným pro tuto významnou lokalitu je instalace Veroniky Šrek Bromové Planeta. Jádrem díla je kovová koule s kapsami naplněnými zemí, které jsou určené k osázení rostlinami. Vzhledem k tomu, že instalace tohoto díla uzavře jarní část projektu, chceme k spoluúčasti na osázení Planety vyzvat v organizovaném happeningu kutnohorskou veřejnost, a tím ji nejen zapojit do dialogu o celém projektu v zahradách galerie, ale také místní požádat, aby v létě při procházkách na Planetu pamatovali a svou troškou pozornosti a lahví vody pomohli dílu růst a vzkvétat. Naším záměrem je, aby instalace díla v prostoru vápenky vytvořila komunikační most s prostředím i místní komunitou, aby oživila téma umění ve veřejném prostoru a zároveň akcentovala silný ekologický podtext díla – péči o prostředí, v němž žijeme.

GASK pod širým nebem počítá s postupným obměňováním sochařských a prostorových děl. Návštěvníkům tak nabízíme novou příležitost užívat si naše zahrady jako „přístav pohody a poznání“ – zároveň jde o pozvání dovnitř galerie, kde se lze těšit z našeho bohatého programu výstav a dalších aktivit!

 

V galerii fotografií se můžete podívat na tato díla:

Jiří Středa - CO VÍME

Dagmar Šubrtová - SUCHÝ MLADÝ STROM a TEN, JENŽ BYL ZAPOMENUT

Lukáš Rittstein - PTÁK RÁJE

Jindřicha Zeithamml - KE TŘEM

Martina Hozová - PROFILY

Jan Kovářík - SOCHA OF - 02, 2017

Veronika Šrek Bromová - PLANETA

Do našich zahrad se můžete podívat také prostřednictvím tohoto VIDEA.

 

Projekt GASK POD ŠIRÝM NEBEM byl financován městem Kutná Hora. 

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22